Usługi logistyczne

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: Usługi logistyczne
  • Obszar: Dostawca logistyki specjalizujący się w napojach
  • Krótki opis porjektu: Nowy projekt przepływu materiału wspierany przez niezbędną procedurę postępowania. Identyfikacja głównych obszarów ulepszeń oraz ekonomicznego wpływu do późniejszego zastosowania w nowych umowach z dostawcami usług pracy. Mapowanie procesów transakcyjnych w biurze magazynu, poszukiwanie możliwości poprawy.

CELE

Racjonalizacja przepływ od odbioru, poprzez prace w toku do dostawy
Nowy układ zbierania w celu poprawy routing
Optymalizacja zbierania i magazynowania w poszczególnych segmentach
Poprawa efektywności biura magazynowego

REZULTATY

Zdefiniowany nowy routing, zdefiniowane parametry kluczowe sterowników z IN/OUT miejsca przechowywania
Osiągnięta 6% poprawa rocznych godzin przeładunkowych
Lepsze wykorzystanie przestrzeni, nowe szlaki zbierania, co prowadzi do 4% redukcji zatrudnienia
Uproszczone operacje ręczne w biurze magazynu zarówno w zakresie układania, jak i integracji systemów informatycznych