Mechaniczny

Szczegóły Projeku

  • Przemysł: Mechaniczny
  • Obszar: Komponenty dla lodówek i klimatyzacji
  • Krótki opis projektu: Wybór i wprowadzenie systemu; definicja wymogów wszystkich działów firmy włączając Demand Planning, produkcję oraz planowanie wydajności (MTO), ntyfikowalność produktu (operatorzy i maszyny), zarządzanie magazynem FIFO, kod kreskowy, automatyczna integracja sorterów, administracja i kontrola, rachunkowośc i zakupy z parametrycznymi cennikami. Wybór i ewaluacja oprogramowania, definicja “Turn Key Project” włączając wszelki niezbędny rozwój oprogramowania oraz przenoszenie danych. Definicja Project Schedule.

CELE

SWybór i implementacja nowego systemu ERP

REZULTATY

Przestrzeganie harmonogramu (12 miesięcy od wyboru oprogramowania do Go Live)
Przestrzeganie budżetu