Technologia informacyjna

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: Technologia informacyjna
  • Obszar: Oprogramowanie
  • Krótki opis projektu: Definicja i implementacja Systemu Zarządzania Projektem dla dwóch głównych działalności firmy: rozwoju oprogramowania ERP oraz implementacji systemu ERP. Projekt organizacyjnych aspektów (drużyny projektowe, role i zadania), oraz struktury projektu (fazy, czynności, produkty); definicja standardowego WBS i systemu planowania; definicja narzędzi operacyjnych (standardowe dokumenty, workflow). Implementacja systemu zarządzania projektem w sieci Intranet firmy, szkolenie i nauczenie managerów Projektu dla wprowadzenia i stabilizacji nowego systemu.

CELE

Definicja i implementacja Project Management System

REZULATY

Pewność daty wydania oprogramowania +50%
Dokładność szacowania dni roboczych, dla realizacji projektów pod klucz dla systemów ERP, + 40%