Garbarnia

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: Garbarnia
  • Obszar: Garbarnia: skóra dla butów, przedmioty skórzane, meble oraz automotive
  • Krótki opis projektu: Analiza procesu produkcji i produktu celem zdefiniowania bazy danych karty danych produktu oraz faz i parametrów procesu produkcji. Przeprojektowanie procesu produkcji i planowania, projekt procesu planowania przepustowości, średniookresowe, szorstkie planowanie wąskiego gardła procesowego. Standaryzacja procesu planowania w dwóch fabrykach z grupy oraz implementacja nowych scentralizowanych narzędzi kontroli.

CELE

Definicja i implementacja bazy danych technicznej wiedzy
Dostarczanie LT: 4 tygodnie
Redukcja zapasów
Poprawa poziomu usług

REZULTATY

Wdrożona baza danych karty danych produktu oraz fazy i parametry procesu produkcji
Ratio dostaw w ciągu 4 tygodni: +8%
Zasoby z 12 do 9 tygodni
Poziom usług w High Season z 74% do 86%