Chemiczny

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: Chemiczny
  • Obszar: Płynne powłoki do przemysłowego wykańczania metalu i tworzyw sztucznych
  • Krótki opis projektu: Przeprojektowanie układu fabryki dzięki połączeniu dwóch zakładów produkcyjnych w jeden z budową nowego magazynu. Rozmiary, wymagania nowego budynku oraz system obsługi nowej definicji magazynu. Definicja modelu obliczania standardowych kosztów transformacji (człowiek i maszyna) w procesie produkcyjnym. Przeprojektowanie procesu planowania produkcji w zależności od potrzeb klientów i możliwości.

CELE

Projekt planu nowej fabryki
Zaprojektowanie nowego systemu magazynowania
Zaprojektowanie systemu modelowania kosztów transformacji
Przeprojektowanie procesu planowania produkcji

REZULTATY

Nowy plan stworzony w 6 tygodni (obszary, przepływy materiałów i wyposażenie, które mają zostać przeniesione)
Wymiary i wymagania nowego budynku zdefiniowane w 8 tygodni
Zaimplementowany podstawowy model transformacji kosztów oraz system kalkulacji
Wprowadzony nowy proces definiowania daty planowania i dostaw produkcji