Spożywcza

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: Spożywcza
  • Obszar: Przemysł spożywczy
  • Krótki opis projektu: Projekt procesu rozwoju nowych produktów celem spełnienia wewnętrznych i zewnętrznych celów usług przez zapewnienie szybkiego czasu wejścia na rynek z jednoczesnym uwzględnieniem celów kosztowych i profitowych.

CELE

Standaryzacja procesu oraz wprowadzenie narzędzi zarządzania
Określenie wskaźników skuteczności
Krzyżowanie funkcjonalne

REZULTATY

Proces mapowania i standaryzacji z wprowadzeniem procesu rozwoju sterowania fazą / bramą
Implementacja tablicy Kpi oraz miesięcznego systemu raportowania
Spełnienie celów oferty handlowej
Krzyżowanie funkcjonalne