AGD

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: AGD
  • Obszar: Sprzęt AGD
  • Skrócony opis projektu: Zastosowanie zasad lean we wstępnej obróbce i utrzymaniu. Definicja Value Stream Mapping i Value Stream Design, proces pacemaker oraz definicja factory pitch i implementacja; implementacja strategii obsługi materiałów. Poprawa wydajności sprzętu (SMED, TPM, OEE), Strategia zarządzania sprzętem, 5S, zarządzanie wizualne. Analiza organizacji fabryki.

CELE

Redukcja czasu oczekiwania
Bezpośrednia redukcja kosztów
Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa jakości

REZULTATY

Czas oczekiwania z 2 tygodni do 1 tygodnia
Bezpośrednia wydajność siły roboczej + 5%
Koszty transformacji – 6%
Indeks OCRA + 10%
Koszty non quality -12%