AGD

Szczegóły Projektu

  • Przemysł: AGD
  • Obszar: Sprzęt AGD
  • Skrócony Opis Projektu: Zastosowanie zasad lean, w szczególności do transportu materiałów w prefabrykacji, montażu i magazynowania, obejmujących głównych dostawców. Definicja Value Stream Mapping i Value Stream Design, czas takt oraz definicja factory pitch i implementacja. Wdrożenie strategii zarządzania materiałami, strategii zarządzania sprzętem, zarządzania 5S i wizualnego, standaryzacja.

CELE

Redukcja czasu oczekiwania
Redukcja magazynu
Bezpośrednia redukcja kosztów
Poprawa poziomu usług
Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa jakości

REZULTATY

Wzrost pośredniej wydajności siły roboczej + 11%
WIP z 2 zmian do 2 godzin na liniach montażowych
Index OCRA z CZERWONEGO na ZIELONY
Index NIOSH (tugger) z FIOLETOWEGO na ŻÓŁTY
Optymalizacja przestrzeni magazynowej 1000 m2