KONSULTACJE

W naszych projektach, pomysłach, rozwiązaniach i naszych działaniach charakteryzujemy się szybką odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów oraz podejściem, które gwarantuje konkretność.

Nasze podejście jest nastawione na podniesienie Twojej wartości biznesowej. Razem tworzymy najlepsze rozwiązania dla potrzeb Klienta, przyglądając się szczegółowo stosunkowi kosztów do korzyści i gwarantując finalny rezultat. Każdy projekt jest w pełni dostosowany do spełnienia potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Innowacji musi towarzyszyć znajomość organizacji Firmy a wykorzystywane są konkretne metody, aby być pewnym, że zostaną zaakceptowane. Dla każdego projektu powołano komitet sterujący, składający się z menedżerów firmy oraz Key Project. Komitet sterujący bada i dyskutuje status zmian w projekcie, odpowiednią dokumentację, cele, krytyczne aspekty, które mają być usunięte, przyszłe działania oraz właściwe zadania. Zawsze trzyma się harmonogramu.

Nasz sukces to Twój sukces. Jesteśmy tak pewni swojej pracy i naszego zespołu konsultantów, że dajemy Ci gwarancję sukcesu. Gwarancja natychmiastowego i konkretnego rezultatu osiągniętego przez Key Project jest wykazana przez, success fee”, obliczoną na podstawie osiągniętego rezultatu. Sukces Key Project jest owocem sukcesu naszych Klientów.

 

OBSZARY INTERWENCJI

Łańcuch Dostaw

Łańcuch dostaw zarządza materiałem i przepływem informacji wewnątrz firmy, w kierunku klientów i dostawców. Łańcuch dostaw wraz z jakością i ceną jest kluczowym punktem dla osiągnięcia i utrzymania sukcesu firmy na rynku.

Specjalizujemy się w rozwoju i wdrażaniu wszystkich aspektów łańcucha dostaw:

– od definicji modelu produkcyjnego do realizacji sieci dystrybucyjnej w celu optymalizacji kosztów i poziomu usług;

– od zarządzania materiałem do narzędzi produkcyjnych i projektowania magazynów;

– od planowania produkcji i harmonogramowania przy użyciu podejścia MPS i MRP do systemu ciągnienia.

Konfrontujemy i rozwiązujemy, wraz z Klientami, takie kwestie, jak wysoki poziom zapasów, opóźnienia i rzetelność dostaw, dostępność komponentów, wysokie koszty.

 

Lean Manufacturing

Transformacja z “tradycyjnego przedsiębiorstwa” w “przedsiębiorstwo lean” implikuje znaczną zmianę kulturową, poza zastosowaniem nowych metod i instrumentów. Nasze podejście zaczyna się od angażowania wszystkich zasobów i wspierania ich w organizacyjnym zastosowaniu trzech głównych filarów:

– zarządzania materiałem

– ciągłego przepływu/standaryzowanej pracy

– zarządzania sprzętem, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w kierunku dostawców i klientów.

Możemy osiągnąć paradygmat “większa produkcja z mniejszą ilością zasobów” przez wspólną pracę z ludźmi dla wprowadzenia instrumentów zarządzania i technicznych (ludzie, maszyny, materiał i metoda)  w celu poprawy fabryk produkcyjnych. Myślenie Lean nie jest ograniczone do produkcji ale zawiera inne funkcje – przez wszelkie procesy przejściowe łańcucha dostaw i rozwoju produktu.

Rozwój Projektów

Rozwój produktu jest jednym z trzech głównych procesów w firmie: w rzeczywistości wraz z produkcją i sprzedażą, rozwój produktów stanowi strumień wartości firmy. Cele są następujące:

– stworzenie zyskownego strumienia wartości operacyjnej;

– generowanie użytecznej wiedzy.

Specjalizujemy się w planowaniu procesu rozwoju produktu przy użyciu zarówno tradycyjnych technik, jak i “myślenia lean”. Pomagamy firmie dowiedzieć się, gdzie są odpady i usunąć je podczas procesu rozwoju.

Zarządzamy wprowadzaniem narzędzi technicznych i operacyjnych:

– przez zrozumienie potrzeb klientów w charakterystyce produktu przez QFD, ograniczenie ram czasowych i podniesienie możliwości sukcesu z SBCE i FMEA Lean;

– poprzez ustanowienie systemów kontroli z klasyfikacją projektów i Gate System oraz poprzez organizowanie w krótkim i średnim okresie wszystkich działań związanych z planowaniem wizualnym.

Pomagamy zmianom “organizacyjnym” poprzez budowanie interfunkcyjnych zespołów projektowych.