Antonio Benzi

Styl Toyoty nie jest po to by kreować rezultaty ciężką pracą. To system, który mówi, że nie ma granic dla ludzkiej kreatywności. Ludzie nie idą do Toyoty ‘pracować’ ale idą by ‘myśleć’.

– Taiichi Ohno

Urodzony w 1969r., ukończył Inżynierię Elektroniczną na Uniwersytecie w Bolonii. Partner w Key Project od 2012r.
Jest ekspertem w Lean Manufacturing, Łańcuchu Dostaw, Rozwoju Produktu, Transformacji Cyfrowej i Zrównoważonym Rozwoju Energii.Antonio prowadził wiele projektów, aby przeprojektować i poprawić osiągi w kilku sektorach. Wcześniej budował doświadczenie menedżerskie pełniąc różne role (europejski menedżer ds. Lean, europejski menedżer ds. Inżynierii produkcji, kierownik zakładu) w Delphi Automotive Systems (automotive). Od 2008 roku został partnerem Sinergia Sistemi (energetyka), dbając o rozwój operacyjny, od początku do roku 2012, jako Dyrektor Operacyjny i Inżynieryjny. Od 2013 roku jest adiunktem w Szkole Głównej Gospodarki, Zarządzania i Statystyki Uniwersytetu Bolońskiego, a od 2016 r. jest również adiunktem w Szkole Biznesu Bolońskiego.

antonio_benzi