Andrea Pietrobelli

Nie możemy rozwiązać naszych problemów tym samym myśleniem, jakiego używaliśmy, gdy je stworzyliśmy

– Albert Einstein

Urodzony w 1967r., ukończył Technikę Inżynierii Przemysłowej na Politechnice w Mediolanie Współzałożyciel Key Project i ekspert w Operacjach, Logistyce, Lean Manufacturing, Zarządzaniu Projektami i Rozwóju Produktu. Uzyskał szerokie doświadczenie w zakresie poprawy wydajności, zarządzania zmianami i projektami zarządzania tymczasowego w kilku sektorach przemysłu i usług. Wcześniej był liderem projektu Assist Consulting i koordynatorem logistyki zewnętrznej w Air Liquide Italy. Prowadzi logistykę, produkcję i rozwój produktów podczas kursów biznesowych i kursów podyplomowych dla firm i organizacji szkoleniowych.

andrea_pietrobelli